2016-11-15

Dyrekcja Muzeum

 • Dyrektor
  Leszek Kania
  Tel. 68-327-23-45, wew. 24
  dyrektor@mzl.zgora.pl
 • Z-ca Dyrektora
  dr Longin Dzieżyc
  Tel. 68-327-23-45, wew. 35
  zastepca@mzl.zgora.pl