2016-11-15

Działy Muzeum

  Centrala MZL

Sekretariat: Jolanta Wierzbowska
Tel. 68-327-23-45
muzeum@mzl.zgora.pl

 

  Dyrektor
Leszek Kania
Tel. 68-327-23-45, wew. 24
dyrektor@mzl.zgora.pl

 

  Z-ca Dyrektora
dr Longin Dzieżyc
Tel. 68-327-23-45, wew. 35
zastepca@mzl.zgora.pl

 

  Główna Księgowa
Elżbieta Lepczyńska
Tel. 68-327-23-45, wew. 15
glownyksiegowy@mzl.zgora.pl

 

  Gabinet Dyrektora
dr Alina Polak-Woźniak
Tel. 68-320-26-78; 68-452-74-44
dyrektor@mzl.zgora.pl

 

  Dział Sztuki Dawnej
dr Longin Dzieżyc
Tel. 68-327-23-45, wew. 35
dawna@mzl.zgora.pl

 

  Dział Sztuki Współczesnej
Marta Gawęda-Szymaniak: wspolczesna@mzl.zgora.pl
Jacek Gernat: wspolczesna2@mzl.zgora.pl
Tel. 68-327-23-45, wew. 38

 

  Dział Winiarski
dr Arkadiusz Cincio
Tel. 68-327-23-45, wew. 29
winiarski@mzl.zgora.pl

 

  Dział Historyczny
dr Izabela Korniluk: historyczny@mzl.zgora.pl
Tel. 68-327-23-45, wew. 34
Grzegorz Wanatko: historyczny1@mzl.zgora.pl
Tel. 68-327-23-45, wew.. 12

 

  Dział Współpracy Naukowej i Zagranicznej
dr Anitta Maksymowicz
Tel. 68/327-23-45, wew.33
wspolpraca@mzl.zgora.pl

 

  Dział Oświatowy
Urszula Rogowska: oswiatowy1@mzl.zgora.pl
Zofia Zalewska: oswiatowy2@mzl.zgora.pl
Tomasz Kowalski
Tel. 68/327-23-45, wew. 19

 

  Rzecznik prasowy MZL
Alicja Błażyńska
Tel. 68-327-23-45, wew. 11
media1@mzl.zgora.pl

 

  Dział Fotografiki i Promocji Medialnej
Igor Myszkiewicz: grafik@mzl.zgora.pl
Mariusz Kowalski: fotograf@mzl.zgora.pl
Tel. 68-327-23-45, wew. 30

 

  Dział Wydawniczy
Emilia Ćwilińska
Tel. 68-327-23-45, wew. 27
wydawniczy1@mzl.zgora.pl

 

  Dział Marketingu
Elżbieta Maciejewska
Tel. 68 320 07 61
Tel. 68-327-23-45, wew. 40
marketing@mzl.zgora.pl

 

  Księgowość
Anna Bratkowska: ksiegowosc@mzl.zgora.pl
Tel. 68-327-23-45, wew. 31
Bożena Dobras

 

  Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy
Elżbieta Pastyrczyk
Aneta Kamińska (urlop wychowawczy)
Tel. 68-327-23-45, wew. 18
finanse@mzl.zgora.pl

 

  Główny Specjalista ds. Informatyki
Rafał Troszczyński
Tel. 68-327-23-45, wew. 28
informatyk@mzl.zgora.pl

 

  Dział Administracyjno-Gospodarczy
Jerzy Duber, Józef Dudek,
Tel. 68-327-23-45, wew. 20
administracyjny@mzl.zgora.pl

 

  Ekspozycja
Karolina Sygutowska
Tel. 68-327-23-45, wew. 26
sklep@mzl.zgora.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się